Cârtirea împotriva Marelui Păstor

Cârtirea împotriva Marelui Păstor

Nu există un alt indiciu mai sigur că ai pierdut din vedere măreția lui Dumnezeu decât atunci când începi să cârtești. Imediat ce Israel a trecut Marea Roșie, a început să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Apa era prea amară, mâncarea era prea puțină, și tot așa mai departe. Nu contează faptul că Dumnezeu tocmai îl eliberase pe Israel cu o demonstrație remarcabilă a puterii Sale; în ochii lui Israel, Dumnezeu părea neputincios în ceea ce privește asigurarea necesităților de bază ale vieții. Și astfel, în loc să Îi ceară lui Dumnezeu să le îndeplinească nevoile, ei au cârtit către Moise despre asta.

Nemulțumirea lor ne amintește că noi toți avem o capacitate incredibilă de a ne concentra asupra circumstanțelor noastre prezente și de a pierde din vedere măreția lui Dumnezeu. În vremurile de încercare, acest lucru este deosebit de adevărat. Putem deveni atât de miopi încât credincioșia lui Dumnezeu față de noi – din trecut și din prezent – devine ceva neclar. Tot ceea ce putem vedea este criza noastră actuală și nimic dincolo de ea. Măreția lui Dumnezeu nu se mai poate vedea.

Experiența lui Iuda

Poporul din Iuda a avut o experiență similară. De-a lungul parcursului lor spre exilul babilonian, concepția lui Iuda despre Dumnezeu a fost în declin rapid. În exil, a ajuns la fundul sacului, iar iudeii au devenit fixați pe ei înșiși și pe situația lor. Într-o profeție a mântuirii scrisă cu peste o sută de ani înainte de exil, Isaia a abordat această problemă și a relatat lamentările lui Iuda împotriva lui Dumnezeu în Isaia 40:27. Timpurile verbelor din acest verset sugerează că Iuda adoptase o cârtire perpetuă împotriva lui Dumnezeu, care se desfășura în felul următor1:

„Calea mea este ascunsă de Domnul
şi dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu.”

Isaia 40:27

Cu alte cuvinte, în mijlocul încercării lor, Iuda începuse să creadă că Dumnezeu îi pierduse din vedere („Calea mea este ascunsă de Domnul”); cumva, lucrurile continuau să Îi scape („dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu”). Ei sufereau, iar din punctul lor de vedere Dumnezeu nu era conștient și nu era preocupat de situația lor. Îl reduseseră pe Dumnezeu la o ființă cu totul asemănătoare lor – un Dumnezeu uituc și finit. Rezultatul a fost că acum au rămas fără mângâiere și fără speranță. În mod firesc, ei au cârtit. Și de câte ori n-am făcut și noi la fel?

Remediul lui Isaia

Potrivit lui Isaia, remediul la nemulțumirile lui Iuda era o viziune reînnoită a măreției lui Dumnezeu. Sub inspirația Duhului Sfânt, el a petrecut primele douăzeci și șase de versete din Isaia 40 proclamând măreția Dumnezeului pe care Iuda îl uitase. Verset cu verset, el a înălțat măreția, maiestatea, tandrețea lui Dumnezeu față de poporul lui Iuda și i-a chemat să își ridice ochii și să privească la Dumnezeul lor! El a ajuns la un crescendo în versetul 26, unde l-a îndemnat pe Iuda cu următoarele cuvinte:

Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi:
Cine a creat toate acestea?
El, Cel Care face să apară oştirile lor una câte una,
chemându-le pe nume.
Atât de mare este tăria Lui, atât de tare este puterea Lui,
că nici una nu lipseşte.

Isaia 40:26

Într-o noapte senină, fără lună, Iuda ar fi putut „să-și ridice ochii” și să vadă undeva în jur de 2.500 de stele2 – toate create și susținute de Dumnezeu. Asta ca să nu mai vorbim de miliardele de stele aflate în afara vederii cu ochiul liber și nici de cele un trilion de stele care alcătuiesc întreaga galaxie Calea Lactee3. Dumnezeu le-a creat pe fiecare dintre ele și El „face să apară oştirile lor una câte una”. De fapt, El „le cheamă pe nume”. Și, datorită măreției Sale, „nici una nu lipseşte”. El este, în acest sens, Păstorul cosmic. El păstorește stelele cu o grijă și o precizie totală, absolută. El le cunoaște pe nume și le conduce după număr.

Ideea lui Isaia este profundă. Dacă Dumnezeu supraveghează și conduce cu atâta meticulozitate miliardele de stele din univers, dacă El „face să apară oştirile lor una câte una” și le numește pe fiecare dintre ele „pe nume”, de ce ați crede vreodată că un astfel de Dumnezeu ar putea să vă piardă din vedere? Cum ar putea suferința ta să Îi „scape din vedere”? În altă parte în Scriptură, poporul lui Dumnezeu este numit mărul ochiului Său (Deuteronom 32:10). Ei sunt prețioși pentru El (Isaia 43:1-7). Ei sunt numiți posesiunea Sa prețioasă (Tit 2:14) și moștenirea Sa (Deuteronom 32:9). El spune despre ei: „Iată, te-am încrustat în palmele Mele” (Isaia 49:16). Și, cel mai uimitor lucru dintre toate, Dumnezeu a dat cea mai valoroasă comoară a Sa pentru a împăca poporul Său cu Sine (Ioan 3:16; Romani 8:32; 2 Corinteni 5:19). Prin credința în Hristos, toate aceste realități sunt adevărate pentru tine (Efeseni 2:11-13). Dacă El te-a cumpărat cu prețul propriului Său Fiu, poți fi sigur că nu te-a pus în locul greșit. Te afli exact acolo unde Marele Păstor vrea să fii. La urma urmei, crezi că Marele Păstor rânduiește și păzește stelele, dar nu rânduiește și nu păzește ceea ce este imens de mult mai valoros pentru El? (Matei 6:26).

Concluzie

Este un argument simplu: Dacă Dumnezeu păstorește stelele cu exactitate și grijă, cu siguranță că te va păzi și pe tine cu aceeași fidelitate. Pur și simplu așa este El. A cârti împotriva unui astfel de Dumnezeu este o nebunie. Dar aceasta este traiectoria inevitabilă a celor care pierd din vedere măreția lui Dumnezeu. Așa că trebuie să ne străduim (cu puterea pe care ne-o dă Dumnezeu) să ne amintim că Păstorul nostru cel Mare și Iubitor este cel care guvernează și rânduiește orice încercare și orice dificultate conform sfatului desăvârșit al voii Sale (Romani 8:28; 1 Corinteni 10:13; Efeseni 1:11). El păstorește cosmosul cu ușurință, grijă și precizie și putem fi siguri că El Își păstorește poporul Său iubit cu aceeași măsură de grijă.


1 Wilhelm Gesenius, Gramatica ebraică a lui Gesenius, Ed. E. Kautzsch, trad. A. E. Cowley, ediție bilingvă (Mineola, NY: Dover, 2006), § 107.

2 Megan Garber, „Câte stele sunt pe cer?”, The Atlantic, 19 noiembrie 2013, accesat la 2 februarie 2021, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/11/how-many-stars-are-there-in-the-sky/281641/.

3 Sten Odenwald, „Numărătoarea stelelor din galaxia Calea Lactee”, HuffPost, 17 martie 2014, accesat la 2 februarie 2021, https://www.huffpost.com/entry/number-of-stars-in-the-milky-way_b_4976030.


Tradus cu permisiunea asociației ACBC. Traducătorul este responsabil de calitatea traducerii. Copyright© Association of Certified Biblical Counselors. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, distribuirea sau traducerea fără permisiunea ACBC este interzisă.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)