O identitate biblică pentru cei adoptați

O identitate biblică pentru cei adoptați

Un lucru comun în rândul copiilor adoptați sunt dificultățile pe care le au cu identitatea lor. Copiilor adoptați le poate fi greu să-și formeze o viziune corectă despre sine din cauza rupturii pe care o simt între trecutul lor biologic și familia adoptivă. S-ar putea să nu știe ce parte din ADN-ul lor, din biologia sau din trăsăturile moștenite îi face să fie cine sunt sau dacă sunt mai mult influențați de familia în care au fost adoptați și cu care trăiesc zi de zi. Dilema privind educația versus natura este relevantă pentru mulți dintre ei, pe măsură ce încearcă să înțeleagă mai bine cine sunt și ce i-a făcut să fie așa. Persoana adoptată poate crește crezând că aceste incertitudini și întrebări sunt de cea mai mare importanță pentru sentimentul lor de sine și de identitate, iar atunci când rămân nerezolvate, trăiesc cu un sentiment de nesiguranță, confuzie și lipsă de apartenență.

Importanța unei identități biblice

Deoarece identitatea precipită comportamentul, este imperativ să îi ajutăm pe cei adoptați să își formeze în mod corespunzător o înțelegere corectă a identității lor (Romani 6; Efeseni 5:1; Romani 8:14-15). Înțelegerea adevăratei identități a cuiva afectează comportamentul, iar comportamentul de-a lungul unei perioade de timp modelează caracterul cuiva. Atunci când o persoană adoptată caută să definească cine este prin ceea ce spune Dumnezeu despre ea și despre circumstanțele sale, în loc de ceea ce simte, experimentează sau ceea ce îi spune lumea, atunci va fi ancorată și sigură. În cazul persoanei adoptate care își pune la îndoială identitatea și vrea să înțeleagă cine este, ea trebuie să se uite la ceea ce spune Biblia despre faptul că este adoptată spiritual (Efeseni 1; Romani 8:14-17; Galateni 4:4-7) ca un copil ales și permanent al lui Dumnezeu. Făcând acest lucru, ei vor fi mai puțin definiți de experiența sau de statutul lor de adopție pământească și, în schimb, vor fi transformați de frumoasa realitate a ceea ce sunt ca și copii ai lui Dumnezeu. Atunci când sunt înrădăcinați în a fi copii ai lui Dumnezeu, identitatea lor biblică va conduce modul în care se comportă și răspund la circumstanțele vieții (Efeseni 3:14-21; 1 Ioan 2:3-6, 3:1-3).

O declarație teologică

În afara lui Dumnezeu, persoana adoptată se poate percepe pe sine în mod greșit, ajungând la concluzii greșite și urmând metode deficitare pentru a găsi valoare și prețuire în lucruri care nu satisfac niciodată. În contrast cu aceste căutări deșarte, identitatea persoanei adoptate trebuie să fie o identitate teologică. Aceasta este o identitate care se bazează exclusiv pe caracterul lui Dumnezeu și pe ceea ce El dezvăluie despre oameni în Cuvântul Său inerant și atot-suficient. Ea nu trebuie să fie compromisă sau distorsionată din cauza unui trecut zbuciumat sau a unei istorii familiale complicate. Identitatea credinciosului este o declarație obiectivă, teologică, manifestată prin lucrarea hotărâtă dinainte a lui Dumnezeu, prin lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în noi.

Uniți cu Hristos

Credinciosul adoptat poate găsi și mai multă semnificație, valoare și scop din a ști că, atunci când este mântuit, este unit cu Isus Hristos (Galateni 2:20; Efeseni 1; 1 Ioan 4:13). Această unire cu Hristos descrie relația dintre un copil împăcat și regenerat și Domnul Isus Hristos. Hristos trăiește în fiecare credincios și fiecare credincios trăiește în El (Galateni 2:20). Această unire a fost planificată de Dumnezeu în veșnicia trecută (Efeseni 1:4) și începe în momentul mântuirii, continuă pe tot parcursul vieții și apoi se transformă într-o înviere veșnică în prezența lui Hristos (Romani 8:37-39; 1 Corinteni 15:12-58; 2 Timotei 1:10; 1 Petru 3:18). Ea este supranaturală, de natură spirituală și completă. Percepția de sine a cuiva este modelată de unirea sa cu Hristos, deoarece identitatea credinciosului este inevitabil împletită în Hristos. Această locuire reciprocă supranaturală a credinciosului este surprinsă în mod minunat prin folosirea de către Pavel a metaforei adopției, mai ales că vorbește în mod emoționant despre inițiativa lui Dumnezeu de a-și adopta în mod voluntar și cu bucurie copiii și de a-Și reînnoi chipul în ei.

O schimbare de identitate

A fi unit cu Hristos denotă o schimbare de statut sau, mai bine zis, o schimbare de identitate. Această nouă identitate inaugurează o nouă chemare în viața copilului adoptat, aceea de a nu trăi pentru sine, ci pentru Dumnezeu. Ea conferă vieții lor un scop și o semnificație, definind cine sunt ei și pentru ce trebuie să trăiască. Ei nu mai trăiesc urmărindu-și propriile pofte sau plăceri personale. Ci, dimpotrivă, identitatea și scopul lor au fost schimbate în mod radical. Copilul lui Dumnezeu nu mai este mort în fărădelegile și păcatele sale și nu mai este sclavul păcatului. Noua lui identitate afectează în mod natural modul în care copilul lui Dumnezeu trebuie să-și trăiască viața. În esență, a fi adoptat în familia lui Dumnezeu modelează identitatea teologică a copilului, așa încât îi afectează percepția asupra vieții și răspunsurile la circumstanțele vieții, ca o consecință naturală a noii lor identități. Prin urmare, copilul lui Dumnezeu își trăiește noua identitate ca unul care ascultă de Tatăl, are încredere în El și Îl slujește cu viața sa.

Bunăstarea umană

Cei adoptați nu sunt diferiți de întreaga umanitate, în sensul că și ei caută să găsească semnificație și fericire în lucrurile de pe pământ. Ei pot deveni concentrați pe experiența lor legată de adopție sau pe biologia și genealogia lor ca mijloc de a-și defini identitatea. Cu siguranță, înțelegerea originii lor este formativă în modelarea identității lor și poate aduce un anumit confort și clarificare. Cu toate acestea, ei au mai multă valoare decât cea care se găsește doar în biologie. Ei sunt creați după chipul lui Dumnezeu ca persoane complete, cu un trup și un suflet care nu sunt niciodată separate unul de celălalt. În calitate de Creator al lor, cunoașterea pe care Dumnezeu o are despre ei, despre natura lor, despre scopul lor și despre ceea ce le-ar aduce bunăstarea în viață este perfectă, fără erori și suficientă. Astfel, Dumnezeu informează cu autoritate identitatea copilului adoptat. Aceasta este înrădăcinată în Evanghelia lui Isus Hristos. Ea este făcută vizibilă în viața copilului adoptat de către Duhul Sfânt (Galateni 4:6; Efeseni 1:13; Romani 8:14-16). El îi asigură copilului adoptat relația filială legitimă, permanentă și intimă cu Dumnezeu ca tată.

Doctrina adopției stabilește identifică identitatea persoanei care este unită cu Hristos ca fiind cauza principală pentru bunăstarea omului. Copilul va prospera în ciuda misterelor vieții sale, mai ales atunci când știe cine este prin revelația Creatorului său din Cuvântul suficient și cu autoritate al lui Dumnezeu. El va ști că, în calitate de copil adoptat de Dumnezeu, este iubit (Ioan 3:16; Romani 5:8; 1 Ioan 3:1-3), este un păcătos iertat și împăcat (Faptele Apostolilor 10:43; 2 Corinteni 5:18-19; Efeseni 1:7; Coloseni 2:13-14), este născut din nou (Ioan 3:3; 1 Petru 1:3, 23; 1 Ioan 5:5: 1), are acces la Dumnezeu (Ioan 14:6; Efeseni 2:18; 3:11-12; Evrei 10:19-22), este membru al familiei lui Dumnezeu (Ioan 1:12; Galateni 3:26; Efeseni 1:5; 1 Ioan 3:1-2) și este locuit în permanență de Duhul Sfânt și are garantată intrarea în Rai (Romani 11:29; Efeseni 1:13; 4:30). Odată cu privilegiile adopției, ei vor înțelege responsabilitățile asociate cu relația lor filială cu Dumnezeu. În calitate de moștenitori împreună cu Hristos, ei vor crește acum în asemănarea lui Hristos (Filipeni 2:12-13; 2 Petru 1:3-11), iubind și purtând de grijă familiei Sale (Ioan 15:17; Romani 12:10), depinzând de adevărul, înțelepciunea, autoritatea și suficiența Cuvântului lui Dumnezeu pentru viață (Proverbe 3:3: 5-8; 16:20; Psalmul 19:7-11; 84:12; Efeseni 5:15-17), iar sensul și scopul lor în viață va fi acela de a trăi pentru gloria și plăcerea Tatălui lor (Eclesiastul 12:13; Matei 28:18-20; Luca 9:23; Galateni 2:20; Filipeni 1:21).


Tradus cu permisiunea asociației ACBC. Traducătorul este responsabil de calitatea traducerii. Copyright© Association of Certified Biblical Counselors. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, distribuirea sau traducerea fără permisiunea ACBC este interzisă.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)