Sabia care se ascute

Cum influențează consilierea biblică predicarea

Sabia care se ascute

În mod firesc, există acei oameni dintre pastori ale căror slujbe înclină mai mult în direcția consilierii. Și apoi există acei pastori care acordă mai mult din timpul lor predicării. Dar, departe de a fi aspecte aflate în competiție ale sarcinii centrale a pastorului de a sluji Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 6:4) când păstorește turma lui Dumnezeu (1 Petru 5:2), acest articol adoptă poziția – bazată pe următoarele cinci observații – că pastorul care investește personal în consiliere folosind Cuvântul lui Dumnezeu se poate aștepta să vadă o eficiență sporită în rolul său de predicator al Cuvântului lui Dumnezeu.

Consilierea cultivă o inimă de păstor

Pastorul care se angajează în mod regulat în consiliere a văzut „ateismul secret”1 întronat în inimile a nenumărați consiliați care adăpostesc păcate secrete. Pastorul care consiliază a văzut cum molima dovedită de timp a iubirii de sine idolatre își ridică capul cel urât în biroul său, în timp ce îi imploră pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod corect și să trăiască viața de credincioșie și ascultare pe care El o poruncește pe bună dreptate.

Cu alte cuvinte, un astfel de pastor, deși este iscusit din punct de vedere teologic și fundamentat din punct de vedere doctrinar, nu este distant și cantonat într-un turn de fildeș. El nu este un academician clinic, un stoic rigid, un exeget sec sau un amvonist cu capul în nori. Mai degrabă, un astfel de pastor are combinația plină de putere a unei minți informate din punct de vedere teologic și a murdăriei sub unghii. El a avut o comuniune profundă cu Păstorul cel Mare, dar miroase și el ca oile. Duhul ară prin solul pietros rămas în propria lui inimă, în timp ce îi cultivă în același timp inima de păstor.

Omul care își pune exegeza la treabă, nu doar duminica la amvon, ci toată săptămâna în sala de consiliere, slujind prin Cuvânt pe cei aflați în necazuri, va zgudui ferestrele oamenilor săi atunci când predică.

Jay Adams

Consilierea umanizează predicarea

Departe de a fi distribuitori de informații biblice ca niște mașinării, pastorii care consiliază în mod regulat vor predica cu un echilibru convingător de căldură, seriozitate și urgență. Jay Adams notează în mod util: „Nimic nu-i dă posibilitatea unui predicator să ajungă la inima oamenilor într-o predică de duminică mai bine decât să știe că în consiliere a ajutat deja cinci persoane cu ceea ce urmează să spună… Omul care își pune exegeza la treabă, nu doar duminica la amvon, ci toată săptămâna în sala de consiliere, slujind prin Cuvânt pe cei aflați în necazuri, va zgudui ferestrele oamenilor săi atunci când predică.”2

Pastorul care consiliază obișnuiește să privească dincolo de biroul său, în ochii oilor sale rătăcite, și să le implore să se întoarcă. El a împărțit nenumărate cutii de șervețele peste biroul său celor frânți, condamnați și rușinați. El a jelit, s-a întristat și a plâns împreună cu poporul său. Un om cu astfel de acreditări de consiliere predică nu doar cu îndrăzneală și convingere, ci și cu un nod în gât și cu lacrimi în ochi. El face acest lucru nu ca un dramaturg, ci ca rezultat al lucrării autentice de cizelare pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o asupra lui prin grija pentru suflete.

Consilierea ascute predicarea

Consilierea va avea, de asemenea, un efect de ascuțire asupra diferitelor instrumente pe care pastorul le poartă în cutia sa de scule. De exemplu, predicatorul care a văzut – îndeaproape și personal – efectele devastatoare ale păcatului și ale lipsei de evlavie, nu va începe o predică despre păcatul lui Acan (Iosua 7:16-26), despre relatarea lui Anania și Safira (Faptele Apostolilor 5:1-11) sau despre lupta continuă a credinciosului cu păcatul (Romani 7) cu o recapitulare plină de umor a filmului sau a podcast-ului său preferat. Mai degrabă, el își va introduce textul cu un limbaj care se potrivește cu sobrietatea și solemnitatea unui astfel de subiect.

Predicatorul care a umblat alături de poporul său în timp ce acesta duce diverse bătălii spirituale va avea, de asemenea, un tezaur de material pentru ilustrații de predică în timp ce expune textul pe care îl predică. El este suficient de înțelept și de iubitor pentru a nu rușina pe nimeni din turma sa numindu-l pe nume sau oferind detalii excesive în predicile sale. Cu toate acestea, foștii și actualii săi consiliați îi servesc în continuare drept profiluri folositoare și studii de caz anonime din care să se inspire în timp ce expune adevărurile atemporale ale Scripturii.

În cele din urmă, predicatorul care are un angajament dublu față de consiliere va „ateriza mai natural avionul” în concluziile predicilor sale, cu apeluri serioase către poporul său de a crede și de a pune în practică ceea ce au auzit din Cuvântul lui Dumnezeu. El își dă seama, la fel ca atunci când consiliază, că fiecare eveniment de predicare ar putea fi ultima sa ocazie de a comunica adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. În consecință, predicile sale se încheie cu îndemnuri de a răspunde la adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu.

Deoarece își face intenționat timp pentru a se rupe de studiul său cu scopul de a oferi consilierea necesară turmei, predicile rostite de pastorul-consilier nu sunt prelegeri erudite, mai potrivite pentru o sală de clasă de seminar, ci sunt, în schimb, mesaje din viața reală, accesibile, pe care membrul obișnuit al bisericii le poate înțelege, procesa și răspunde.

Consilierea adâncește convingerea

În continuare, consilierea va aprofunda convingerile pastorului cu privire la suficiența și puterea Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece el a văzut – de aproape și personal – puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu lucrând în viețile a nenumărați purtători ai chipului lui Dumnezeu.

El a văzut cum consilierea a avut ca rezultat încrucișarea brațelor, încruntarea, deplasarea scaunelor și trântirea ușilor. El a văzut cum Cuvântul, manipulat corect, îi îndepărtează pe cei neregenerați și pe cei înșelați. Dar a văzut, de asemenea, cum Cuvântul își face lucrarea, în timp ce sufletele sunt salvate prin mesajul Evangheliei lui Isus Hristos. El a văzut cum Cuvântul a străpuns inimile împietrite ale păcătoșilor morți spiritual. El a văzut căsnicii restaurate, relații rupte readuse la viață, tipare de păcat eradicate, credincioșie față de Hristos consolidată și starea de căldicel înlocuită cu pasiunea înflăcărată a Evangheliei.

Un astfel de om, după ce a văzut o astfel de schimbare produsă de Dumnezeu în consiliere, nu poate să nu aibă cea mai mare încredere că același Dumnezeu este capabil să producă o schimbare similară prin propria lui predicare credincioasă a Cuvântului lui Dumnezeu.

Consilierea crește dorința de a câștiga suflete

Consilierea va avea, de asemenea, un efect de netăgăduit asupra credincioșiei unui pastor în a răspunde însărcinării de a „face lucrarea unui evanghelist” (2 Timotei 4:5, 1 Timotei 4:12) – în mod specific, de la amvon. Predicatorul care se angajează să consilieze din Cuvânt va avea o inimă supradimensionată pentru cei pierduți, un apetit insațiabil pentru câștigarea sufletelor și un zel autentic pentru evanghelizare, deoarece, așa cum slujba sa de consiliere a demonstrat de multe ori, nu toți cei care stau sub slujba Cuvântului sunt adevărate oi care se află în siguranță în turma lui Hristos.

Predicatorul care consiliază în mod regulat are o conștientizare și o sensibilitate acută față de adevărul că nu toți cei care pretind că sunt ai lui Hristos sunt cu adevărat ai lui Hristos. Acest lucru îl va stimula, în timp ce predică, să ajute neghina să vadă că este neghină, lupii să vadă că sunt lupi și să îi cheme pe toți păcătoșii neconvertiți care aud mesajul să se pocăiască și să creadă în Evanghelie (Marcu 1:15), în timp ce se întorc de la căile lor rele și se îndreaptă spre un Stăpân milostiv și iertător.

Îndeplinește-ți slujba

Există multe efecte benefice ale faptului de a fi un pastor care se dedică atât predicării, cât și consilierii. Cea din urmă o informează, o îmbunătățește și o întărește pe prima. Pastore, îndeplinește-ți slujba (2 Timotei 4:5) – și, în mod specific, slujba Cuvântului (Fapte 6:4) – fiind un predicator care consiliază.


1 Stephen Charnock, Existența și atributele lui Dumnezeu, volumul 1 (Grand Rapids: Baker, 1979), 93.

2 Jay Adams, Predicarea cu scop: Sarcina urgentă a omileticii (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 37-38.


Tradus cu permisiunea asociației ACBC. Traducătorul este responsabil de calitatea traducerii. Copyright© Association of Certified Biblical Counselors. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, distribuirea sau traducerea fără permisiunea ACBC este interzisă.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)