„B”-ul din Consilierea Biblică

„B”-ul din Consilierea Biblică

Ce anume din consilierea biblică v-a câștigat prima dată afecțiunea? Cunosc mulți oameni care s-au pregătit pentru a deveni consilieri biblici pentru că au experimentat pentru prima dată efectul transformator al Cuvântului și al Duhului Sfânt în propria lor viață. Eu fac parte cu siguranță din această categorie. De asemenea, fac parte din categoria celor care cresc continuu în uimire și încredere că Scripturile sunt cu adevărat suficiente atât pentru a defini problemele umane, cât și, prin puterea Duhului, pentru a transforma vieți pentru gloria lui Dumnezeu. Cu cât consiliez mai mult, cu atât sunt mai pasionat de păstrarea autorității care definește natura și aplicarea consilierii biblice, Biblia. Poate că acesta este motivul pentru care discuțiile recente despre „tipurile” de consilieri biblici mi-au atras atenția.

Un exemplu al acestui dialog este un articol recent scris de Brad Hambrick1, în care acesta discută cinci „tipuri” de consilieri biblici. Dilema mea legată de aceste discuții poate părea simplistă pentru unii. Dacă suntem dedicați suficienței Scripturii în ceea ce privește consilierea biblică, de ce am defini natura și practica consilierii noastre prin orice standard din afara Scripturii? De fapt, aș sugera că Scriptura însăși ne oferă multe îndemnuri cu privire la acest pericol.

Atunci când Pavel scrie bisericii din Colose, el explică cu atenție cum privirea la Isus le oferă o viziune cuprinzătoare asupra lumii pentru a se orienta cu credință în viața lor. În Coloseni 1:15-20 putem ști că Isus este Creatorul autoexistent care este mai presus de orice autoritate și putere din orice tărâm. El este capul și speranța bisericii, deoarece El este Dumnezeu care a venit să locuiască cu noi și să aducă reconcilierea tuturor lucrurilor prin lucrarea de la cruce. Pavel spune că, atunci când înțelegem revelația lui Isus, avem o viziune cuprinzătoare asupra lumii pentru a naviga prin toate lucrurile din viață și a trăi cu speranță. De asemenea, Pavel avertizează această biserică că, atunci când integrează ideile lumii, pierd singura și adevărata putere transformatoare a lui Hristos și a Cuvântului Său. „Ele par să fie bazate pe înţelepciune, prin religia autoimpusă şi falsa smerenie, prin asprimea faţă de trup, însă nu au nici o valoare în ce priveşte înfrânarea dorinţelor naturii păcătoase.” (Coloseni 2:23).

Pavel îi dă același avertisment lui Timotei, în timp ce acesta încearcă să păstorească biserica din Efes: „Timotei, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţat! Evită flecărelile lumeşti şi contradicţiile în legătură cu ceea ce, în mod fals, este numit „cunoaştere“, pe care unii au împărtăşit-o şi astfel au rătăcit de la credinţă.” (1 Timotei 6:20-21). Consilierii biblici ar trebui să ia foarte în serios acest avertisment. Scopul consilierii biblice este de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a întări credința pe măsură ce venim alături de oamenii care suferă pentru a le oferi certitudinea speranței care poate fi găsită doar în unirea cu Hristos. Ceea ce folosim pe parcurs pe post de cunoaștere sau învățătură este crucial. Ținând cont de acest lucru, eu susțin că ideea unor tipuri diferite de consilieri biblici subminează ceea ce a fost încredințat bisericii. Noi păzim mărturia de credință în ansamblul Scripturilor, de dragul adevărului și al evlaviei în cei pe care încercăm să-i ajutăm. Suntem încurajați în mod regulat că putem avea cea mai mare încredere în adevărul lui Hristos din Scripturi. De asemenea, constatăm că suntem avertizați în mod regulat cu privire la influența subminatoare a ideilor lumești care ne corup sfaturile. Dacă consilierea noastră trebuie să fie definită de Biblie în vreun fel, atunci Biblia este cea care trebuie să definească consilierea noastră în orice privință.

1. Noi toți suntem consilieri expozitivi.

În contextul inspirației „insuflate de Dumnezeu” a Scripturii, fiecare consilier ar trebui să fie un consilier expozitiv. Aceasta înseamnă că extragem adevărul inspirat de Dumnezeu din cuvintele inspirate de Dumnezeu. Expunerea adevărului din Scriptură este o cerință esențială a consilierii biblice pentru a ne împiedica să diluăm speranța veșnică a lui Dumnezeu cu ideile temporale ale omului. Scriptura este cea care definește faptul că consilierii biblici sunt expozitivi prin modul în care Scriptura vorbește despre ea însăși. Imediat după ce îl instruiește pe Timotei cu privire la inspirația „insuflată de Dumnezeu” a Scripturii, Pavel îl instruiește în continuare să „predice cuvântul; Cuvântul; fii pregătit la timp potrivit sau nepotrivit; mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea şi învăţătura!” (2 Timotei 4:2). Consilierea implică, cu siguranță, toate aceste descrieri atunci când stăm alături de oameni care suferă în toate perioadele vieții. Explicăm din textul Scripturii adevărurile pe care trebuie să le cunoaștem și să le aplicăm în viața celor pe care căutăm să-i iubim.

2. Cu toții suntem consilieri care păstoresc.

Întrucât urmăm cu toții exemplul Marelui Păstor care are grijă de oile Sale, fiecare consilier este un consilier care păstorește. Scriptura este cea care definește faptul că consilierea biblică (îngrijirea sufletului celuilalt) este, de asemenea, un mod de păstorire. Însă acest mod practic de păstorire poate exista cu adevărat doar acolo unde există o turmă de oi – o biserică locală. Unii fac acest lucru din funcția de păstor/prezbiter, iar alții în urma instruirii de către păstori și prezbiteri, ca o extensie a acestei slujbe de păstorire. În 1 Petru 5:2-3 se spune: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este printre voi, supraveghind-o nu din obligaţie, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câştig, ci dornici să slujiţi, nu ca unii care stăpâniţi peste cei ce v-au fost încredinţaţi, ci fiind exemple pentru turmă.” O parte a acestei slujbe de păstorire este de a-i pregăti pe toți sfinții să se păstorească unii pe alții sub conducerea și grija prezbiterilor. „El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos.” (Efeseni 4:11-12).

3. Cu toții suntem consilieri într-o familie.

Dacă biserica este casa lui Dumnezeu, atunci noi acționăm și ne sfătuim ca o familie. Acest lucru înseamnă atunci că fiecare consilier este un consilier de tip frate sau soră. „Dar eu însumi sunt convins cu privire la voi, fraţii mei, că şi voi înşivă sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoaşterea, capabili să vă învăţaţi unii pe alţii.”. (Romani 15:14). A scoate consilierea din contextul bisericii locale înseamnă a elimina structura de responsabilitate și de sprijin pe care Hristos a construit-o pentru familia Sa. Scriptura este cea care definește acea consiliere biblică ca fiind o practică apropiată și care se desfășoară între frați/surori. În Galateni 6:1-2 se spune: „Fraţilor, dacă un om este prins în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l îndreptaţi cu duhul blândeţii. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu! Purtaţi-vă poverile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Cristos!” Poate că frații și surorile nu se sfătuiesc întotdeauna între ei într-o clădire a bisericii, dar ne sfătuim unii pe alții ca parte a casei lui Dumnezeu.

4. Trebuie să fim exploratori ai Bibliei.

Deoarece Scripturile sunt vitale în tratarea inimii umane, fiecare consilier biblic este un explorator al Bibliei. „Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi poate judeca gândurile şi intenţiile inimii.” (Evrei 4:12). Scriptura este cea care îi învață pe consilierii biblici că limitele explorării noastre în consiliere trebuie să fie ferite de filosofiile umane. Coloseni 2:8 spune: „Vedeţi să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie deşartă şi înşelătoare, care ţine de tradiţia oamenilor şi de principiile acestei lumi, şi nu de Cristos”. Atunci când ne angajăm în explorarea Scripturii suficiente, descoperim că aceasta ne ghidează întrebările pe care le punem și răspunsurile pe care le dăm. Ne dăm seama că suntem finiți. Fiecare consilier se luptă cu propriul păcat și cu propria suferință, iar atunci când stăm alături de cei aflați în nevoie, ne trezim că avem o nevoie și mai mare de a ne cufunda în adevărul lui Dumnezeu. Cu cât cazul este mai complex, cu atât mai mult avem nevoie să sondăm adâncimile și bogățiile în explorarea adevărului glorios al lui Dumnezeu: „Noi, deşi trăim în fire, nu ne luptăm potrivit cu firea. Căci armele noastre de luptă nu sunt fireşti, ci sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortăreţe. Noi răsturnăm argumentele şi orice înălţime semeaţă care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem sclav ascultării de Cristos.” (2 Corinteni 10:3-5).

5. Noi nu suntem profesioniști.

Singurul expert din sălile noastre de consiliere este Duhul Sfânt și adevărul din Cuvântul Său. Scriptura este cea care poruncește bisericii să susțină și să protejeze adevărul care ne oferă cunoașterea cu privire la modul în care trebuie să ne conducem viața ca popor al lui Dumnezeu. Prin urmare, a ne supune condițiilor de profesionalism bazate pe criterii și instituții lumești înseamnă să renunțăm la însăși natura a ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Pavel scrie în 1 Timotei 3:15: „… dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te comporţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului.” Gloria acestui adevăr pe care îl susține biserica constă în faptul că el este întotdeauna centrat pe mărturisirea eternă a speranței în Hristos. Imediat după ce îi spune lui Timotei că biserica este stâlpul și temelia adevărului, Pavel anunță: „Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei. „Cel Ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost predicat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă.” (1 Timotei 3:16). Niciun standard profesional lumesc nu își propune această mărturisire.

Consilierii biblici ar trebui să fie cei mai competenți și mai încrezători consilieri de pe planetă. Nu pentru că sunt oameni extraordinari (și cred că sunt), ci pentru că încrederea și competența nu sunt ale noastre. Noi suntem încrezători și competenți pentru a consilia într-un singur adevăr. Avem adevărul de la Cel care este Atotștiutor și Atotputernic pentru viețile celor pe care suntem recunoscători că îi ajutăm. Atunci când ne definim consilierea prin orice altă categorie, ne diminuăm competența și încrederea, amestecând failibilul cu infailibilul. Categoria definitorie a consilierii biblice trebuie să fie exclusiv „B”-ul – Biblia.


1 Hambrick, „5 tipuri de consilieri biblici | Brad Hambrick”.


Tradus cu permisiunea asociației ACBC. Traducătorul este responsabil de calitatea traducerii. Copyright© Association of Certified Biblical Counselors. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, distribuirea sau traducerea fără permisiunea ACBC este interzisă.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)