De ce revelația specială este superioară revelației generale?

De ce revelația specială este superioară revelației generale?

Scriptura este mai importantă ca natura. Ambele, atât revelația generală a lui Dumnezeu (creația) cât și revelația specială a lui Dumnezeu (Scripturile) sunt daruri de la El pentru care ar trebui să fim foarte recunoscători. Totuși, din cauza efectului păcatului asupra minții omului (teologii numesc asta efectul noetic al păcatului), adică la abilitatea noastră de a raționa care nu mai este în totalitate pură și la păcatul nostru care a influențat restul creației, avem nevoie de revelație specială pentru a înțelege revelația generală. Dați-mi voie să vă explic.

Ce este revelația generală?

Revelația generală este ceea ce se poate observa din creație. Wayne Grudem scrie: „Cunoştinţa despre existența și caracterul lui Dumnezeu, legea morală, care există prin creație la toată umanitatea, este de cele mai multe ori numită «revelație generală» (pentru că este data tuturor oamenilor în general)”. Această revelație generală este suficientă pentru un păcătos să creadă că Dumnezeu există și este suficientă să îl condamne ca un rebel împotriva autorității supreme a lui Dumnezeu (Romani 1:18-20). Dar revelația generală nu este suficientă pentru a salva sufletul unui păcătos, punându-l într-o relație bună cu Dumnezeu. Revelația generală contribuie la înțelegerea noastră cu privire la condiția umană pe măsură ce ne condamnă conștiința. Totuși, nu ne spune nimic despre sufletul omului, despre problemele lui reale și despre soluțiile acestora și nici nu este în stare să ducă pe om la înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu sau să producă lucrarea de schimbare din suflet pe care doar Duhul o poate face prin Cuvânt. (Psalmul 19:7-8)

Ce este revelația specială?

Revelația specială este Cuvântul lui Dumnezeu adresat unor oameni anume, dintre care majoritatea sunt prezentați în Biblie (Ioan 21:25), în mod special Evanghelia lui Isus Cristos (Romani 10:13-17; Matei 4:4; 1 Corinteni 2:11-16). Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și a menține o viață spirituală, o persoană trebuie să primească iluminare și regenerare de la Duhul Sfânt și ulterior o descoperire a revelației speciale a Scripturii. Când Dumnezeu transformă un păcătos într-un sfânt, prin Evanghelie, începe o nouă lucrare a harului rezultând într-o reînnoire progresivă a imaginii lui Dumnezeu în acel om care a fost distrus de cădere. Această lucrare de sfințire include o reînnoire în înțelegere după imaginea Creatorului (Coloseni 3:10) și este dependentă de Cuvântul lui Dumnezeu transcris (2 Timotei 2:15-17).

Revelația specială are autoritate asupra revelației generale

Revelația specială are autoritate asupra revelației generale, nu pentru că este „mai mult” de la Dumnezeu decât revelația generală. Ambele sunt în mod egal de la Dumnezeu. Ambele îi aduc Lui glorie. „Atunci”, ai putea întreba, „de ce spui că revelația specială trebuie folosită pentru a interpreta cu acuratețe descoperirile omului din revelația generală?” Dă-mi voie să îți explic.

Problema nu se găsește în revelația generală așa cum a fost ea la început sau în cel care a dat această revelație – Dumnezeu Creatorul. Problema este în cel care o primește, omul. Înainte de cădere, Adam și Eva vedeau toată creația prin niște lentile pure și creația însăși era de asemenea pură. Dar după ce păcatul a intrat în rasa umană, omul a devenit întunecat în înțelegerea lui (Efeseni 4:18) și nesăbuit în gândirea sa (Romani 1:21), ceea ce ne distorsionează abilitatea noastră de a interpreta revelația naturală într-o manieră centrată în Dumnezeu. La toate acestea trebuie să adăugăm realitatea faptului că lumea pe care o studiem este sub blestem, supusă distrugerii și așteaptă ziua când va fi eliberată (Romani 8:20-21). Ca rezultat, fără revelația Duhului Sfânt a gândului lui Dumnezeu nouă în Scripturi (1 Corintei 2:11-16), nu suntem în stare să interpretăm și să aplicăm ceea ce vedem în revelația generală. Vestea bună este că, cu cât creștem mai mult în înțelepciune și în înțelegere biblică, cu atât vedem lumea mai mult cu ochi noi. Informația pe care o câștigăm devine mai profitabilă când o trecem printr-un filtru al unei concepții despre lume și viață centrată în Cristos, care este dezvoltată în Cuvântul scris.

Așa cum s-a spus mai sus, Dumnezeu a revelat mult în creație ce este frumos, misterios și benefic şi continuăm să învățăm mereu tot mai mult. Dar înțelegerea, interpretarea și aplicarea acestor cunoștințe rămâne legată de depravarea noastră, chiar ca și credincioși. Cu toate acestea, revelația specială (Biblia), nu este sub blestem. Ea este inspirată de Dumnezeu, este fără greșeală și constituie adevărul viu care pătrunde mintea și judecă gândurile și motivele inimii (Evrei 4:12). Doar în mâinile Duhului Sfânt, Singurul care poate să ajungă la suflet, distingând comportamentul și inima care le conduc. Revelația generală în creație nu poate face aceasta. Astfel, când tragem concluzii cu privire la comportamentul uman și nevoile sufletului, Cuvântul lui Dumnezeu este lentila prin care ar trebui să interpretăm și să aplicăm revelația generală. Toate învățăturile și toate concepțiile despre lume și viață care izvorăsc din acestea, trebuie testate prin Scriptură, care este în cele din urmă ceea ce ne sfințește și ceea ce Isus a definit a fi adevărul (Ioan 17:17).

Tradus de Biserica Baptistă Logos București cu permisiunea asociației Biblical Counseling Coalition. Responsabilitatea traduceri revine integral traducătorului. Pentru această traducere, copyright © (2017) aparține asociației BCC.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)