Ești sfânt prin chemare

Ești sfânt prin chemare

„Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Cristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă în orice loc Numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor și al nostru.”

1 Corinteni 1:2

În tradiția religioasă în care am crescut, un sfânt este o persoană decedată a cărei viață pământească de sacrificiu și devoțiune față de Dumnezeu este recunoscută în mod oficial de biserică și al cărei nume este venerat. Îți poți închipui, deci, cât de surprins am fost când am aflat pentru prima oară despre învățătura biblică despre cum fiecare creștin este deja un sfânt. Voi fi sincer: mi-a luat ceva vreme să accept pe deplin acest adevăr glorios. Probabil că aceasta este o veste nouă și pentru tine. Dar acest aspect este fundamental pentru înțelegerea adevăratei noastre identități.

Versetul de mai sus subliniază acest adevăr: Suntem sfinți prin chemare. Cuvântul sfinți provine din cuvântul grecesc [gr. hagios, n.tr.] care înseamnă „cei sfinți”. Înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Creștinii nu devin sfinți printr-o viața monastică super-religioasă sau urcând pe scara unei ierarhii religioase. Noi suntem chemați să fim sfinți”. Aceasta este poziția noastră în fața Lui Dumnezeu din momentul convertirii. Apostolul spune că „am fost sfințiți în Cristos Isus”. Sfințit [sau sanctificat, n.tr.] provine de asemenea de la cuvântul de bază [lat. sanctus, n.tr.] care înseamnă sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Precum credincioșii din Corint, totuși, noi nu ne purtăm întotdeauna ca niște sfinți. Din nefericire, uneori, pare că gândim și acționăm mai mult ca lumea din jurul nostru decât ca Dumnezeul care ne-a salvat. Așadar, provocarea care se află în fața fiecărui creștin este să pună în aplicare ceea ce suntem deja în Cristos.

Și tu ești un sfânt, de asemenea. Ai fost sfințit; ai fost pus deoparte de către Dumnezeu pentru a sluji scopurilor Lui specifice. Prin punerea ta deoparte pentru Sine Însuși, Dumnezeu a intenționat ca tu să fii o reflexie vie a sfințeniei Lui. Ai fost chemat să trăiești ca unul dintre sfinții Lui, dar într-o lume care nu este întotdeauna prietenoasă cu cei ce Îl urmează pe Cristos. Fii încurajat știind că Isus s-a rugat chiar pentru această problemă: „Nu Te rog să‑i iei din lume, ci să‑i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul.”(Ioan 17:15-17). El s-a rugat pentru sfințirea ta atunci și se roagă pentru tine acum (vezi Evrei 7:25).

Sfințirea ta are trei părți. În primul rând este pozițională, în sensul că Dumnezeu te cheamă la El Însuși (Galateni 1:6). În al doilea rând, este progresivă, în sensul că se referă la lucrarea continuă a Duhului Sfânt care-ți dă putere în lupta ta zilnică cu păcatul care locuiește în tine, conformându-te cu imaginea lui Cristos (2 Corinteni 3:18, Coloseni 3:10). În al treilea rând, sfințirea ta este desăvârșită, în sensul că face refere la ziua în care statutul tău și starea ta prezentă devin una, fiind pe deplin sfințit (glorificat) în acea zi de slavă (1 Ioan 3:2). În conformitate cu Scriptura, a-ți face parte de sfințenia Lui este parte a scopului lui Dumnezeu pentru mântuirea ta: „Căci voia lui Dumnezeu este aceasta: sfințirea voastră” (1 Tesaloniceni 4:3) și „Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar duhul, sufletul și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Cristos” (5:23).

Isus te-a chemat din lume, pentru a trăi în lume fără să aparții lumii. Duhul va îndeplini această lucrare de sfințire prin Cuvânt, despre care Isus a spus că „este adevărul” (Ioan 17:17). Dar fii încurajat: versetul de astăzi te asigură, de asemenea, că nu ești singur în această chemare. Faci parte dintr-o comunitate de sfinți; ești un sfânt „împreună cu toți cei ce cheamă în orice loc Numele Domnului nostru Isus Cristos” (1 Corinteni 1:2) care sunt chemați din lume, dar lăsați în lume ca o lumină și o mărturie a puterii de sfințire a Evangheliei.

Reflectează. În conformitate cu felul în care Isus s-a rugat în Ioan 17:17, instrumentul principal pe care Duhul îl folosește pentru a te sfinți este Cuvântul Lui Dumnezeu. Ce prioritate are în acest moment Scriptura în programul tău zilnic și săptămânal?

Roagă-te. Ia-ți câteva minute să Îi mulțumești Lui Dumnezeu pentru că te-a chemat la El prin Evanghelie și că ți-a oferit Scriptura în propria ta limbă.

Acționează. Memorează Ioan 17:17: „Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul.” Ai vreun frate sau o soră în Cristos pe care să-i poți încuraja cu adevărul pe care l-ai învățat astăzi?

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)