Este fiecare creștin un consilier?

Este fiecare creștin un consilier?

Oare la ce se gândește Dumnezeu atunci când alege să facă ceea ce face?

Dumnezeu mântuiește suflete de la pedeapsa păcatului, din puterea și în curând și din prezența lui (Efeseni 2:8-9). Dumnezeu îi schimbă pe sfinți după chipul lui Isus Cristos (2 Corinteni 3:18). Când cineva se pocăiește și crede în Persoana și lucrarea lui Isus Cristos, vedem mâna lui Dumnezeu la lucru. Când cineva începe să reflecte caracterul, conduita, limbajul și angajamentele lui Isus Cristos, atunci vedem mâna lui Dumnezeu la lucru. În esență Dumnezeu mântuiește și Dumnezeu sfințește.

Unde este biserica plasată în acest proces?

Dumnezeu folosește biserica prin lucrarea de evanghelizare să mântuiască suflete de la pedeapsa păcatului, din puterea și în curând și din prezența lui (1 Corinteni 3:4-8). Dumnezeu folosește biserica prin lucrarea de ucenicie acesteia să schimbe pe sfinți după chipul lui Isus Cristos (Efeseni 4:11-16). Atunci când o biserică își organizează slujirile în jurul lucrărilor de evanghelizare și ucenicizare, începe a fi percepută ca un instrument în mâna lui Dumnezeu de mântuire a sufletelor pierdute și de zidire a sfinților.

Unde își are locul creștinul ca individ în toată această imagine?

Lucrarea de evanghelizare și ucenicizare se consumă în relațiile interpersonale (Matei 28:18-20). Când membrii unei adunări locale își fac timp să se conecteze cu alții din comunitate și chiar din afara ei cu scopul de a arăta dragostea lui Isus Cristos pentru alții, atunci unii vor fi mântuiți, iar alții vor crește în asemănare cu Isus, după cum va dori Dumnezeu.

De aceea, fiindcă lucrările de evanghelizare și de ucenicizare sunt realizate eficient și concret prin relații interpersonale, trebuie să construim relațiile noastre cu cei din jur având în minte această motivație. În timp ce dezvoltăm relații interpersonale, trebuie să luăm în calcul că suntem ambasadori către necredincioși, cu scopul principal de a le prezenta acestora Evanghelia (2 Corinteni 5:18-21). De asemenea, trebuie să luăm în considerare că participăm la zidirea spirituală a celorlalți credincioși, cu scopul principal de a-i ajuta pe aceștia să devină asemenea lui Cristos în toate aspectele maturizării lor spirituale (Efeseni 4:11-16).

Unde apare consilierea?

Consilierea biblică este lucrarea de evanghelizare și ucenicizare de unu la unu. În această lucrare, în primă etapă, sunt identificate durerile și problemele cu care se confruntă o persoană, pentru ca mai apoi să fie folosit Cuvântul lui Dumnezeu, prin lucrarea căruia se oferă soluții spre mântuire sau sfințire, după voia lui Dumnezeu, în acord cu nevoia de moment. De aceea, consilierea biblică autentică este o ocazie prin care evanghelizarea și ucenicizarea se întâmplă la un nivel interpersonal, și în care Cuvântul lui Dumnezeu este folosit în contextul în care a fost scris pentru a aborda durerile, problemele și îngrijorările personale, anticipând mântuirea celor păcătoși și sfințirea celor credincioși, după voia lui Dumnezeu.

Este fiecare creștin un consilier?

Fiecare creștin este chemat la lucrarea de evanghelizare și ucenicizare, ceea ce înseamnă că fiecare creștin este un consilier! Consilierea biblică care transformă vieți vine printr-o biserică a cărei slujire este organizată în jurul lucrării de evanghelizare și ucenicizare. Atunci când avem legături cu oamenii la un nivel interpersonal ne vom lovi de durerile, problemele și grijile lor.

Trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să putem alina suferința, să confruntăm păcatul, să comunicăm mântuirea, să clarificăm sfințirea și să celebrăm glorificarea. Aceasta este lucrarea de evanghelizare și de ucenicizare, prin urmare lucrarea de consiliere biblică. Fiecare creștin este chemat la lucrarea de evanghelizare și de ucenicizare. Consilierea biblică este lucrarea de evanghelizare și ucenicizare la un nivel de bază interpersonal. De aceea, fiecare creștin este un consilier!

Tradus de Biserica Baptistă Logos București cu permisiunea asociației Biblical Counseling Coalition. Responsabilitatea traduceri revine integral traducătorului. Pentru această traducere, copyright © (2012) aparține asociației BCC.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)