Competent pentru a consilia

Introducere în Consilierea Noutetică

Autor: Jay Adams

„Teza acestei cărți este reprezentată de ideea în care consilierii creștini calificați, instruiți în mod corespunzător în Scriptură, sunt competenți pentru a consilia – mai competenți decât psihiatrii sau oricine altcineva” (pagina 18). Această convingere, articulată de Jay Adams în 1970, a fost scânteia care a aprins mișcarea de consiliere. În timp ce Adams își înregistrează propria lui ignoranță nefericită și neputința în consiliere în timpul primului pastorat, el descrie ceea ce mulți creștini știu din experiență – sunt incompetenți în a-i consilia pe alții. În acest volum, Adams argumentează într-un mod convingător că creștinii care au cunoștințe, bunătate și înțelepciune, nu doar că sunt capabili să îi consilieze pe alții, ci numai ei sunt capabili să consilieze într-un mod în care Îl onorează pe Dumnezeu și oferă o speranță adevărată oamenilor. Competent pentru a consilia este o operă mereu actuală, a unui om al bisericii credincios, care schițează bazele unei adevărate consilieri biblice în conformitate cu Scriptura. Adams recunoaște că „A mai rămas multă muncă de făcut până se va construi un întreg sistem organizat pentru consilierea bibilică”, dar Competent pentru a consilia a fost o tentativă eficientă în orice caz (pagina 22). Felul în care Jay Adams scoate în evidență suficiența și superioritatea Cuvântului lui Dumnezeu, precum și sumarizarea pe care o face consilierii noutetice1, fac din această carte o lectură obligatorie și fundamentală pentru oricine dorește să studieze lucrarea de consiliere formală.

Suficiența Cuvântului Lui Dumnezeu

Propria descoperire a lui Adams în legătura cu suficiența Cuvântului Lui Dumnezeu în cadrul consilierii a început când „nu a putut să nu observe că, cu cât [Adams] era mai directiv (spunându-le pur și simplu celor consiliați ce cere Dumnezeu de la ei), cu atât mai mult oamenii erau ajutați” (pagina 13). În Competent pentru a consilia, Adams oferă răspunsuri de bază pentru problemele rudimentare ale consilierii cum ar fi: boli mintale sau comportament bizar (capitolul 3), instruirea persoanei a cărei slujbă este să consilieze (paginile 41-43, 59-64 și capitolul 5), mărturisirea păcatelor (capitolul 6), rezolvarea problemelor omenești (capitolul 8), tehnici de consiliere (capitolul 9) și probleme de comunicare (capitolul 10). În ciuda imensului progres realizat de acum cincizeci de ani de când a apărut cartea, consilierii biblici vor avea beneficii din studierea articulării formative a lui Adams despre suficiența Scripturii în legătură cu aceste probleme fundamentale în consiliere.

Superioritatea Cuvântului Lui Dumnezeu

Ridicarea vocii Lui Dumnezeu deasupra tuturor celorlalte sisteme de consiliere este de asemenea un punct esențial al aceatei opere. Adams ne demonstrează că este la nivelul unui expert în înțelegerea lui Sigmund Freud și Carl Rogers, dar este foarte hotărât în a exalta înțelepciunea Lui Dumnezeu, în privința consilierii, prezentă în Scriptură. Adams confirmă că „Tot ce se poate spune despre Freud este că viziunea lui a încurajat oameni iresponsabili să persiste în și să extindă iresponsabilitatea lor. El a aprobat comportamentul iresponsabil și l-a făcut respectabil” (pagina 17). Într-un mod similar, în privința terapiei centrate pe persoană, Adams declară „Sistemul rogerian confirmă credința omului păcătos cum că el este autonom și nu are nevoie de Dumnezeu… începe cu omul și se termină cu omul. Omul este propria lui soluție la probleme” (pagina 82). Pe de altă parte, în ce privește Biblia, Adams insistă „Pentru că Duhul Sfânt folosește Cuvântul Lui ca modalitate principală prin care creștini pot crește în sfințire, consilierea nu poate fi eficientă… separată de folosirea Scripturilor” (paginile 23-24). „Consilierii oferă răspunsuri biblice la nevoile fizice, sociale, intelectuale și psihologice ale omului” (pagina 71). Convingerea lui Adams în legătură cu suficiența și superioritatea Cuvântului Lui Dumnezeu l-a dus către concluzia aceasta: consilierea noutetică este singura modalitate de a consilia într-un mod biblic.

Un rezumat al consilierii noutetice

Înțelegerea actuală a consilierii biblice își are originea în cele trei elemente ale confruntării noutetice pe care Adams le-a scos în evidență în Competent pentru a consilia acum mai bine de jumătate de secol. Aceste trei componente ale consilierii biblice includ: (1) o problemă care trebuie depășită, (2) instruire verbală și (3) binele celui consiliat. Aceste trei observații preliminare ale lui Jay Adams se aseamănă foarte mult cu declarația de misiune și definiția consilierii biblice a celor de la ACBC, ceea ce ne oferă o dovadă și mai clară a faptului că mișcarea consilierii biblice actuale nu l-a considerat depășit pe Jay Adams, și cu voia Domnului, nici nu îl va considera vreodată depășit.

Pentru cei care caută în momentul actual instruire în consilierea biblică, Competent pentru a consilia oferă o perspectivă asupra nașterii mișcării de consiliere biblică. Întărește încrederea în Dumnezeu și Scripturile Lui. Invită cititorul pe căi bătătorite către adevăruri verificate de timp. În conformitate cu Scripturile, cititorii vor „dobândi înțelepciune” și, în concluzie, „își vor iubi sufletul” (Proverbe 19:8).

1 Termenul „noutetic” provine de la grecescul noutheteo, care înseamnă „a sfătui”, „a povățui”. Jay Adams este primul care a promovat această terminologie.


Tradus cu permisiunea asociației ACBC. Traducătorul este responsabil de calitatea traducerii. Copyright© Association of Certified Biblical Counselors. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, distribuirea sau traducerea fără permisiunea ACBC este interzisă.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)