De ce este posibilă schimbarea

De ce este posibilă schimbarea

Cei mai mulți oameni se confruntă cu aspecte în care vor schimbare. General vorbind, obiceiurile rele sau atitudinile nefolositoare apar printre primele pe astfel de liste. Adesea, pentru majoritatea oamenilor, luând în calcul și mulți creștini, astfel de liste scot în evidență doar obiectivul de a se face pe sine mai fericit sau de a-și îmbunătăți situația.

Sper că, pentru noi, ca urmași ai lui Cristos, lista lucrurilor pe care le dorim schimbate la noi nu este alimentată de chestiunile pe care le considerăm noi că ne-ar face viața mai bună, ci de Biblie. Motivația pentru schimbare a unui urmaș al lui Cristos ar trebuie să exprime scopul personal al vieții: asemănarea cu Cristos. Astfel, în timp ce citim și învățăm din Biblie, sub influența lucrării Duhului Sfânt, începem să observăm lucrurile din viețile noastre care necesită schimbare. În timp ce o persoană crește în Domnul și se plasează sub predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, lista începe să cuprindă din ce în ce mai puțin aspecte ce țin de o viață mai bună, și din ce în ce mai mult elemente considerabile precum chestiuni comportamentale, modele de gândire, atitudini, motivații și afecțiuni. Uneori listele noastre vor conține păcate, alteori aspecte ce țin de prostie.

Pentru cei care au pe listă aspecte care se încăpățânează să persiste și sunt greu de schimbat, există speranță. Schimbarea este posibilă.

Cunoscându-L pe Cristos

În Efeseni 4:20-21, după ce descrie viața unui necredincios, Pavel scrie: „Dar voi nu așa L-ați cunoscut pe Cristos! Cu siguranță, ați auzit despre El și, ca și urmași ai Lui, ați fost învățați adevărul care este în Isus” (NTR, ediția a 2-a).

În acest pasaj, Pavel vorbește despre mântuire ca fiind echivalentă cu a-L cunoaște pe Cristos, atunci când adevărul pe care l-ai primit a fost adevărul despre Isus Cristos. Pentru a avea loc o schimbare adevărată, este important să înțelegi lucrurile pe care le-ai „cunoscut”. Ca să ajungi să înțelegi, există aici patru concepte cheie pe care trebuie să le vezi în evaluarea aceasta de sine ce ține de procesul „învățării” lui Cristos.

Fiindcă ai auzit adevărul Bibliei și ai învățat despre păcat, ai recunoscut atât faptul că ai păcătuit, cât și că ești păcătos. Cu alte cuvinte, păcatul te afectează în două feluri: 1) ai înfăptuit fapte păcătoase, și 2) ești un păcătos prin natura ta.

Nu ajunge doar să îți mărturisești păcatul, trebuie și să îți asumi responsabilitatea pentru el. În termeni specifici, asemenea lui David, recunoști că păcatul din viața ta și din inima ta reprezintă păcatul tău. Adresându-I-se lui Dumnezeu, David scrie: „Împotriva ta și doar împotriva Ta am păcătuit”. Mai presus de toate, asemenea lui David, omul trebuie să meargă înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și să recunoască nu doar existența păcatului, ci că este vorba despre păcatul lui personal. Fiecare urmaș al lui Cristos trebuie să-și asume păcatul lui personal și natura lui păcătoasă. Aceasta este parte integrantă din cunoașterea lui Cristos.

Următorul element din acest proces de cunoaștere a lui Cristos este căutarea și urmărirea schimbării inimii. După ce îți recunoști păcatul, vii smerit înaintea lui Dumnezeu și îi ceri iertare pentru păcatul tău. Îl rogi să îți schimbe inima. Adică, recunoști că este nevoie ca Dumnezeu să schimbe fundamental condiția omului tău lăuntric din starea prezentă în ceea ce El dorește. Îl rogi pe Dumnezeu să accepte lucrarea lui Isus pe cruce ca substitut al tău personal – ca plată pentru păcatul tău personal față de care ești responsabil, și să îți atribuie neprihănirea lui Isus. Succint, Pavel descrie: „El, pentru noi, L‑a făcut păcat pe Cel Ce n‑a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu” (2 Corinteni 5:21, NTR 3).

Ultimul element din procesul de cunoaștere a lui Cristos implică dorința pentru schimbarea vieții. Începi prin a dori să-L urmezi pe Isus ca Domn. Adică, vrei ca atitudinea ta, felul tău de gândire, motivațiile și comportamentul să reflecte caracterul lui Cristos. În orice aspect al vieții, recunoști că ai nevoie să trăiești sfânt precum Dumnezeu; drept și curat precum Cristos.

Dacă L-ai cunoscut pe Cristos în felul acesta, atunci vei ajunge un urmaș autentic al lui Isus Cristos. Adică, schimbarea adevărată este posibilă pentru că ea a avut loc deja la nivelul inimii tale. Ai făcut tranziția de la o inimă care în trecut era centrată în sentimente la o inimă care acum dorește să devină asemenea Mântuitorului și Domnului ei, Isus.

Speranța pentru schimbare

În Efeseni 4:22-24, Pavel ne oferă detalii despre această inimă nou și ne dă speranță autentică: „cu privire la felul vostru de viață de altădată, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică potrivit cu poftele înșelăciunii, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr”.

În aceste trei versete, Pavel explică de ce și cum ai speranță pentru schimbare. Ad litteram, Pavel îți spune că te poți schimba și că există speranță. O face în trei feluri.

Dumnezeu îndepărtează vechea ta dispoziție, care era stăpânită de natura ta păcătoasă și făcea imposibilă venerarea lui Dumnezeu. În acest paragraf, Pavel se referă la sclavia ta față de păcat ca fiind omul cel vechi. El precizează că la momentul mântuirii, în Cristos, ești dezbrăcat de omul cel vechi. În limba engleză citim ca și cum noi „ne dezbrăcăm”, însă, în realitate, Cristos este Acela care ne dezbracă de omul cel vechi. Așa cum se îndepărtează un rând de haine în care ești înfășurat, la momentul mântuirii Cristos îndepărtează omul vechi. Mai departe, observați cum este descris acest om vechi: „care se strică potrivit cu poftele înșelăciunii”. În acest lucru constă problema. Omul vechi este stăpânit de poftele cărnii, de poftele ochilor și de lăudăroșia vieții. Din cauza omului cel vechi, Biblia te descrie ca sclav al păcatului și fără speranța în lume. Mai devreme, în Efeseni, Pavel îl descrie pe cel fără Cristos sau care nu este mântuit, ca pe un om „fără speranță și fără Dumnezeu în lume” (cf. Efeseni 2:12).

Dumnezeu ți-a oferit o creație nouă; adică, o dispoziție nouă dreaptă care dorește să-L cinstească pe Dumnezeu și să devină asemenea lui Cristos. Din nou, observați modul în care o descrie Pavel. Acest om nou a fost creat după chipul lui Dumnezeu, reflectând dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu a așezat în tine această nouă dispoziție. După cum Dumnezeu a înlăturat omul cel vechi, tot așa te-a îmbrăcat cu omul cel nou. Ești înfășurat în acest om nou – care nu mai este sclav păcatului și poftelor tale vechi, ci este capabil să trăiască o viață sfântă și dreaptă. Dacă altădată, singurul lucrul pe care îl puteai face era să păcătuiești, acum poți să alegi dreptatea. De fapt, nu doar că poți alege neprihănirea, vrei să alegi neprihănirea.

Dumnezeu, de asemenea, a început un nou proces la nivel minții tale, procesul de reînnoire. Dumnezeu a început acum să îți transforme sau să îți reînnoiască mintea prin Cuvânt și prin lucrarea Duhului Sfânt în tine. Procesul pe care îl începe Dumnezeu în omul lăuntric îți oferă oportunitatea nouă și extraordinară de a înțelege importanța Cuvântului lui Dumnezeu. În timp ce vei crește în înțelegere, vei căpăta discernământ și înțelepciunea. Cu cât vei ști mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult procesul de reînnoire va avea efecte asupra ta. Vei vedea cum dragostea de Dumnezeu și față de aproape se va desfășura în viața de zi cu zi. Mai mult, vei vedea alegerile care îți stau înainte și vei observa că ceea îți dorești influențează alegerile tale. Vei înțelege că lucrurile la care te închini au importanță în fiecare moment al vieții. Vei recunoaște că închinarea are de-a face cu ceea ce prețuiești, cu ceea ce iubești și cu ceea slujești.

Ai speranță? Indiscutabil. Și nu pentru că regăsești în tine o abilitate intrinsecă pentru schimbare, ci pentru că Isus, din momentul în care te-a îmbrăcat cu omul cel nou, face schimbarea posibilă.


Tradus cu permisiunea asociației ACBC. Traducătorul, Biserica Logos București, este responsabilă de calitatea traducerii. Copyright © 2020 Association of Certified Biblical Counselors. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, distribuirea sau traducerea fără permisiunea ACBC este interzisă.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)