Când consilierea se împletește cu teologia biblică

Când consilierea se împletește cu teologia biblică

Există vreo legătură între teologia biblică şi consilierea biblică desfăşurată în viaţa bisericii locale? Ştim că răspunsul corect ar trebui să fie „da”, însă probabil legătura nu-i atât de clară în mintea noastră.

De ce? Atunci când auzim „teologie biblică,” imediat ne gândim la categorii majore, cum ar fi creaţia, căderea, răscumpărarea şi desăvârşirea. Ne vin în minte temele biblice majore, cum ar fi păcatul, suferinţa, exodul, jertfa, legea, împărăţia sau exilul, cât şi dezvoltarea lor în Scriptură de-a lungul istoriei răscumpărării. Pe de altă parte, când auzim de „consiliere”, în mintea noastră apar subiecte cum ar fi slujirea relaţională, conversaţii, ucenicie, frământări personale şi crize. Ne vin în minte nume şi feţe specifice.

Teologia biblică, deşi este extraordinar de importantă şi crucială, poate părea abstractă în comparaţie cu realităţile concrete, tangibile ale vieţii de pe acest pământ. Îmi propun totuşi, ca în câteva cuvinte, să arăt legătura strânsă dintre cele două. Interdependenţa lor oferă temelia unei slujiri autentice, înţelepte şi contextualizate de consiliere biblică în biserica locală.

Marele teolog biblic Geerhardus Vos spunea, „Tot ceea ce Dumnezeu a descoperit cu privire la Sine a fost un răspuns la nevoile spirituale practice ale poporului Său, pe măsură ce aceştia înaintau pe drumul istoriei.”1 Cu alte cuvinte, ne apropiem de o Scriptură care este cu vârf umplută de relevanţă pentru problemele vieţii noastre. Biblia nu ne oferă doar teologie biblică, ci o teologie practică.2 Scriptura şi viaţa se împletesc.

Tot ceea ce Dumnezeu a descoperit cu privire la Sine a fost un răspuns la nevoile spirituale practice ale poporului Său, pe măsură ce aceştia înaintau pe drumul istoriei.

Geerhardus Vos

Cum putem sublinia cel mai bine această interdependenţă în situaţiile de slujire unu la unu?

Interacţionând cu diferiţi oameni, în diferite circumstanţe, am descoperit că ideea de naraţiune sau povestire este folositoare. Acest lucru este adevărat atât în citirea Scripturii cât şi în „citirea” (ascultarea şi înţelegerea) oamenilor. Biblia trebuie citită ca o istorie unitară centrată în venirea lui Isus Cristos şi reînnoirea domniei Sale. Toate piesele şi bucăţile Scripturii se încadrează în această metanaraţiune.3 Însă pentru a aplica Scriptura la viaţa noastră contemporană este necesar să discernem modul în care piesele şi bucăţile din viaţa oamenilor se leagă, sau nu, de scenariul biblic.

Numitorul comun pe care l-am observat în funcţia narativă a vieţii umane este faptul că toţi oamenii se întreabă şi caută răspunsul a patru întrebări fundamentale cu privire la natura vieţii, într-un mod conştient sau inconştient:

  1. Unde sunt eu? Care este natura lumii în care trăiesc?
  2. Cine sunt eu? Care este natura esenţială a fiinţei umane?
  3. Care este problema fundamentală? De ce lumea şi viaţa mea este un haos?
  4. Care este leacul? Cum putem rezolva haosul?4

Aceste probleme, împreună cu răspunsul oferit, formează coloana vertebrală narativă a vieţii noastre. Ele modelează felul în care interpretăm evenimentele vieţii, de la cele banale la cele cruciale. Ele modelează felul în care ne vedem pe noi înşine şi pe ceilalţi. Ele modelează viziunea noastră cu privire la elementele ce formează o viaţă semnificativă, chiar şi o clipă ce merită trăită. Ele modelează convingerile, emoţiile şi deciziile noastre, în fiecare zi. Cu toţi avem o metanaraţiune din care izvorăşte viaţa noastră, clipă de clipă. Fiecare dintre noi suntem creatori de semnificaţie folosind categorii prin care viaţa capătă rost. Întrebarea este aceasta: ce poveste, ce naraţiune vom folosi ca lentilă înţelegerea lumii şi interpretarea propriei vieţi?

Acesta este punctul de intersecţie cu teologia biblică! Desfăşurarea firului biblic din Geneza până în Apocalipsa răspunde la întrebările de mai sus şi ne orientează înspre adevărata realitate, dacă avem urechi de auzit.

Unde suntem? În lumea lui Dumnezeu (Geneza 1-2).

Cine suntem? Purtătorii chipului lui Dumnezeu, creaţi după asemănarea Sa, răspândind şi promovând domnia Sa bună şi înţeleaptă până la marginile pământului (Geneza 1:26-27).

Care este problema fundamentală? Faptul că alegem să trăim în autonomie, după indicaţiile scenice ale propriei minţi. Am dat la schimb închinarea adusă Creatorului pe o închinare adusă fiinţelor create (Geneza 3; Romani 1:25).

Care este leacul? Răscumpărarea, iniţiată în istoria Israelului şi îndeplinită de Isus Cristos.

De fiecare dată când te mânii pe copii tăi, când presupui cel mai rău scenariu cu privire la o persoană, când tai calea cuiva în trafic grăbindu-te spre locul de muncă, când te refugiezi în pornografie, arăţi pentru ce trăieşti în acel moment. Demonstrezi firul narativ egoist ce te-a capturat.

Biblia nu este menită să fie studiată fără a fi aplicată vieţii, iar consilierea nu este menită să fie practicată fără a fi fundamentată pe firul roşu al Scripturii. În acest mod, teologia şi consilierea biblică sunt inseparabil împletite.

Consilierea biblică ne ajută să recunoaştem aberaţia acestui fir narativ propriu, pe baza căruia trăim şi ne ajută să ne împletim, prin puterea Duhului Sfânt, cu firul narativ dătător de viaţă a lui Isus Cristos. Aşa cum El a ajutat pe ucenicii descurajaţi, pe drumul Emausului, să înţeleagă modul în care detaliile Vechiului Testament arătau înspre Cristos, şi noi îi ajutăm pe ceilalţi să înţeleagă înspre cine atrag atenţia detaliile vieţii lor. Bucuria cea mai mare este atunci când ajung să se împletească cu firul Evangheliei. Iar mai apoi, cu blândeţe, corectăm şi restaurăm fiecare nod care întrerupe legătura cu Evanghelia.

Biblia nu este menită să fie studiată fără a fi aplicată vieţii, iar consilierea nu este menită să fie practicată fără a fi fundamentată pe firul roşu al Scripturii. În acest mod, teologia şi consilierea biblică sunt inseparabil împletite.


1 G. VOS, Biblical Theology: Old and New Testaments, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1948, p.9.

2 David POWLISON, „Counsel Ephesians”, The Journal of Biblical Counseling 17:2, 1999.

3 Vezi modul în care Domnul Isus sumarizează Scripturile evreieşti în Luca 24:44-47.

4 Brian WALSH & J. Richard MIDDLETON, The Transforming Vision: Shaping a Christian World View, Downers Grove, IL: IVP, 1984, p. 35.

Doriți să activați notificările push, pentru a fi anunțat automat când apar resurse noi?
(Notificările nu funcționează în iOS, din cauza limitărilor de sistem.)